Team Finland

Team Finland

Tahon tiedot

  • Sektori: Valtion viranomaiset
  • Vastaava henkilö: Elina Saaristo-Diatta
  • Puhelin: +90 312 457 4400
  • Puhelin:
  • Sähköposti: Elina.Saaristo-Diatta@formin.fi
  • Verkkosivut: http://www.finland.org.tr/
  • Osoite: Embassy of Finland, Beyaz Zambaklar Sokağı (Kader Sokak) No:44, Gaziosmanpaşa 06700 Ankara
  • avainsanat: Team Finland

Team Finland -verkoston tavoitteet Turkissa

Turkki on Suomelle tärkeä nouseva markkina ja kauppakumppani. Turkin alueellinen painoarvo tarjoaa lisäksi monia mahdollisuuksia kauppa- ja taloussuhteiden kehittämiselle Lähi-idän, Etelä-Kaukasian ja Keski-Aasian maiden kanssa.

Osana Suomen ulkoasiainhallinnon edustustoverkkoa Ankaran-suurlähetystö valvoo Suomen taloudellisia ja sivistyksellisiä etuja asemamaassa. Suurlähetystö toimii yhteistyössä Finpron Istanbulin-vientikeskuksen ja muiden toimijoiden kanssa muodostaen Team Finland -verkoston Turkissa. Verkoston toiminnan yleisenä tavoitteena on vahvistaa kuvaa Suomesta avoimena ja luovana teknologian edelläkävijänä sekä tasa-arvoon, koulutukseen ja ympäristöarvoihin sitoutuneena toimivana yhteiskuntana.

Team Finland -toimijat tukevat suomalaisyritysten markkinoillepääsyä ja toimintaa Turkin markkinoilla sekä pyrkivät myös edistämään Suomeen suuntautuvia investointeja. Suomen ja Turkin välisen kaupan sekä taloudellisen yhteistyön kehittämistä tuetaan mm. tarjoamalla yrityksille suunnattuja viennin ja kansainvälistymisen edistämiseen liittyviä julkisia palveluja. Toiminnan painopistealueita ovat tieto- ja viestintäteknologia (ICT), ympäristöteknologia (Cleantech), metsätalous, energia-ala ja terveydenhoito.

Kulttuuri- ja muita promootiotilaisuuksia sekä vierailuja järjestetään myös erityisesti muotoilu- ja koulutusalalla. Toiminnalla mahdollistetaan suomalaisten ja turkkilaisten toimijoiden välinen verkostoituminen.Suurlähetystön verkkosivuja ja sosiaalista mediaa käytetään Suomea koskevan tiedon välittämiseen Turkissa.