Yhteydenotto

Myötävaikuttaminen

Voit olla osallisena sivuston rakentamisessa kirjoittamalla mielipiteitäsi ja ehdotuksia tähän.

Osallistuminen

Osallistumalla sivuston toimitusryhmäämme, voit tukea Turkki.org -sivuston kehitystä panoksellasi. Pyydämme sinua esittelemään itseäsi sekä ilmoittamaan yhteystietosi, niin palaamme sinulle ensi tilassa mahdollisuuksien puitteissa.

Palautteet

Voit edesauttaa Turkki.org -sivuston kehittämisprosesseja ilmoittamalla palautteesi sekä ratkaisuehdotuksiasi.

Huom!

Henkilötietosi sekä palautteet, tms. viestit pidetään luottamuksellisena. Jokainen sivustolle kirjoittava, artikkelin, ilmoituksen, tms. toimittava henkilö vastaa henkilökohtaisesti omista julkaisuistaan ja toimituksistaan.

Emme ehdi vastaamaan viesteihin, jonka teema on avunpyyntö. Avunpyyntö-, tms. viestejä voidaan toimittaa muille sivuston käyttäjille tai vierailijoille mm. rivi-ilmoitusten kautta.

Yhteydenottolomake